Historien

– bag Fjellerup Strands Camping

Måske har du undret dig over, at en campingplads er placeret på en så fantastisk god plads få meter fra en dejlig, børnevenlig badestrand. Af det følgende vil det fremgå, hvordan det lader sig gøre.

Begyndelsen på Fjellerup Strands Camping finder sted så langt tilbage som i 1930érne, hvor de første sommerhuse begyndte at skyde op langs kysten og hvor store dele af kyststrækningen på den måde blev privatiseret.

Dette fik fremsynede folk i Fjellerup til at råbe vagt i gevær, idet de forudså, at, hvis arealerne langs kysten fortsat blev solgt som sommerhusgrunde, så ville adgangen til stranden til sidst blive lukket for alle andre end sommerhusejerne.

Derfor besluttede bestyrelsen for Fjellerup Sparekasse i midten af 1930’erne at opkøbe de godt 5ha. jord, hvor campingpladsen nu ligger. Jorden blev købt af forskellige lodsejere bl.a. godsejeren på Mejlgård, der dog i forbindelse med handelen forbeholdt sig ret til forsat at drive jagt på området.

Som sagt blev arealet købt for at give folk mulighed for at komme til stranden og det blev arealerne også brugt til i 30’erne og i årene både under og lige efter 2. verdenskrig.

Folk fra Fjellerup og nabobyerne kom sommersøndage cyklende og kørende til stranden og slog sig ned på arealerne med deres madkurve og mens forældrene hvilede sig i græsset, tumlede børnene sig i vandet.

Denne måde at bruge arealerne på ændrede sig dog ganske langsomt, efterhånden som der kom mere gang i samfunds-

maskineriet oven på stilstanden under og lige efter krigen.

Folk fik lidt bedre råd og også mere fritid. Enkelte fandt ud af at tage et lille spidstelt med til stranden og kunne på den måde overnatte på arealet, og med tiden blev der flere og flere, der overnattede på arealerne med både telt og bil.

Denne tendens undgik naturligvis ikke sparekassebestyrelsens opmærksomhed og tvunget af omstændighederne blev der bygget et lille toilet på pladsen. Der blev sat et simpelt hegn om arealet og lavet indkørsel, der blev placeret mod nord, altså ud mod vandet. Sparekassens bestyrelse ansatte også omkring dette tidspunkt, i starten af 50’erne, en ”lejrchef”, som skulle sørge for at holde orden på pladsen og opkræve et lille gebyr af dem, der brugte pladsen.

I de følgende år blev tilstrømningen til pladsen større og større og toiletforholdene på pladsen måtte derfor flere gange udvides og forbedres. Det var også i den periode, at indkørslen til pladsen blev flyttet til sin nuværende placering, idet Møllebækvej blev bygget og samtidig blev også den store parkeringsplads anlagt.

I 1975 blev der vedtaget en lov, der skulle få stor betydning for Fjellerup Strands Camping. Loven sagde helt præcist, at alle pengeinstitutter fremover kun måtte eje de ejendomme, som de drev deres virksomhed fra. Sparekassens bestyrelse blev derfor nødt til at skille sig af med campingpladsen.

Det blev gjort ved at arealet blev solgt til en erhvervsdrivende fond, der foranlediget af sparekassens bestyrelse i sine vedtægter har en klausul, der siger, at dele af et evt. overskud fra pladsen, skal gå til almen velgørende formål i Fjellerup, hvilket også sker.

Det første, fondsbestyrelsen foretog sig, var at få campingarealet opdelt i regulære pladser, for på den måde at skaffe plads til flere campister.

Det næste store og meget kostbare tiltag, der blev foretaget, kom i 1977, hvor den nuværende toiletbygning blev opført, for bygningerne fra 50’erne og 60’erne var efterhånden meget nedslidte og også alt for små til at klare det stigende antal campister.

10 år senere i 1987 blev købmands-butikken, pladsens kontor og lejrchefens bolig bygget. Inden for dette tiår blev der også opført 8 hytter på pladsen.

For at kunne opfylde campisternes større og større krav til komfort blev toiletbygningen omkring år 2000 renoveret, og der blev bl.a. indrettet familie rum og puslerum.

I vinteren 2004/2005 kastede campingpladsens bestyrelse sig atter ud i et stort projekt, nemlig opførelse af en stor aktivitets hal, der rummer mange muligheder for beskæftigelse inden døre for både børn og voksne på en regnfuld feriedag.

Og sandelig om ikke der igen sker nye tiltag på pladsen, idet der i skrivende stund sker en udvidelse af campingpladsens indgangsparti.

I betragtning af den store udvikling, der finder sted inden for camping-verdenen, forekommer Fjellerup Strands Camping med alle sine gode faciliteter og særdeles gode belig-genhed at være en af landets bedste 3-stjernede pladser.

Campingpladsens bestyrelse: Lars Boe Pedersen, Mogens E. Hansen, Niels Medom Lundgård Madsen, Carsten Nymark Nielsen, Christian Skoubo Jakobsen.

Leif Hyllested 2006